Privacybeleid AIP WORKOUT 

1. Algemeen 

AIP WORKOUT brengt zoveel mogelijk mensen in contact met een gevarieerd aanbod aan sporttrainingen. Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR). Met deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken van zodra u lid wordt van AIP WORKOUT. Door deze Privacyverklaring te aanvaarden tijdens het registratieproces, verklaart u zich akkoord met de inhoud ervan. Gaat u niet akkoord met een of meerdere voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk zich vooralsnog niet te registreren en eerst contact met ons op te nemen via dominiquevanhemelen@hotmail.com om uw bezorgdheden te bespreken. 

2. Wat doet AIP WORKOUT met uw informatie? 

Bij het verwerken van de persoonsgegevens die u tijdens uw inschrijving opgeeft heeft AIP WORKOUT  de volgende doelstellingen voor ogen: 

• Een persoonlijke fiche aan te maken i.f.v.  boekhouding voor onze leden 

• Nieuwsbrieven en/of andere informatie over producten en diensten, indien gewenst, versturen 

• Uw interessegebieden in kaart brengen zodat wij u gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen aanleveren 

• U te contacteren wanneer nodig 

3. Wanneer verwerken wij of gebruiken wij welke persoonsgegevens? 

Wij slaan volgende meer persoonsgebonden informatie op: 

Algemeen: 

e-mailadres Specifiek bij registratie voor onze nieuwsbrief: e-mailadres, voornaam en naam (eventueel naam van uw kind bij de ouder kind workout, telefoonnummer (optioneel); 

Specifiek in functie van de trainingen: opvolgingsmomenten 

4. Social Media 

De vraag of uw foto's en video's gebruikt mogen worden op de website, in de (digitale) nieuwsbrief en op sociale-media accounts van AIP WORKOUT , wordt gesteld in onze inlichtingenfiche. 

5. Doorgeven van persoonsgegevens aan derden 

Bij de uitbouw van onze dienstverlening bestaat de mogelijkheid dat we zouden kunnen samenwerken met derden. Deze derden zijn er  toe verbonden het privacybeleid van AIP WORKOUT strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van AIP WORKOUT en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen. 

6. Inzage- en correctierecht + andere rechten? 

U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het emailadres dominiquevanhemelen@hotmail.com. 

In overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of GDPR), beschikt u over specifieke rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan steeds - kosteloos en zonder daarvoor enige motivatie te moeten geven - bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing. U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te verwijderen. U heeft het recht om ons kosteloos, maar gemotiveerd, te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken. 

7. Hoe beveiligt AIP WORKOUT uw persoonsgegevens? 

AIP WORKOUT  neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. Wij zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen.(via onze inschrijvingsformulieren, werken we steeds met google form) 

8. Waar kan ik terecht voor vragen en/of klachten? 

AIP WORKOUT stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander kan worden verbeterd. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via dominiquevanhemelen@hotmail.com. 

Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht. 

9. Wijzigingen 

AIP WORKOUT behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 22/01/2023.

Anything is possible
                  workout                        Ondernemingsnummer/BTW: 0755.381.956
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin